Comunicat Maquinista

Comunicat del grup municipal CUP – Capgirem Barcelona, districte de Sant Andreu